TEL 08 - 56 23 71 00 |


Nyheter


2016-03


South Pole Consulting blir en del av Sylog


Sylog har tecknat avtal att förvärva 100% av aktierna i South Pole Consulting AB (SPC). SPC är ett konsultbolag med specialistkompetens inom Linuxområdet som varit verksamma sedan Stockholmsregionen sedan 2015.

SPC består av 10 anställda konsulter samt ett antal underkonsulter. Kunderna är högteknologiska bolag bl.a. inom tele/datakommunikation och fordonsindustrin.

SPC omsatte 15M SEK under 2015 och har under alla år varit lönsamma. Bolaget kommer kvarstå som ett självständigt dotterbolag inom Sylog och förstärker Sylogs specialistgruppering inom Linux-området.

Mer info om SPC finns hos Sylog.