TEL 08 - 56 23 71 00 |


Sponsring


South Pole har valt att sponsra några olika typer av aktiviteter för att stärka sitt varumärke och uppmuntra till utveckling inom de områden som vi sponsrar.

Öppen källkod

Som ett led i att stödja open source premierar företaget anställdas engagemang med att ta fram förbättringar och patchar av befintlig open source programvara. För att uppmuntra detta och framtida insatser inom open source så har en extra lönebonus utbetalats.

Under den senaste tiden har de anställda på South Pole bidragit inom följande projekt:
  • Patch i LTSP (Linux Terminal Server Project) för Ubuntu
  • OpenRISC stöd till Linux kärnan
  • Stöd för OpenRISC arkitekturen till GCC, binutils, och uClibc
  • GNU wget, Linux, GNU gcal &, GNU myserver
  • FFmpeg/Libav &, LinuxTV

FFMPEG Libav

FFmpeg/Libav är det ledande öppenkällkods codec biblioteket. Det används på allt från små portabla enheter till stora kluster maskiner. Förmodligen har du det installerat i någon form på din dator och om inte annat så konsumerar du media som genererats av FFmpeg/Libav.

Stockholm Robot

Stockholm Robot är en förening för personer som har ett intresse av att bygga och programmera robotar. Medlemmarna bygger alltifrån sumrobotar till ubåtsrobotar och flygande robotar.

www.stockholmrobot.se