Vad är IPMI och BMC?

Alla våra servrar levereras med BMC, nedan kan du läsa om och hur man kan använda det.

IPMI, Intelligent Platform Management Interface, är en uppsättning specifikationer som möjliggör administrering och monitorering oberoende av systemets operativsystem. För att t.ex tvinga systemet att starta om när det slutat att svara eller övervaka temperaturer.

BMC, Baseboard Management Controller, är en mikrokontroller som finns inbyggt på moderkortet och utgör själva intelligensen av IPMI arkitekturen. Det är BMC som man ansluter till för att utföra diverse kommandon på distans  (Out-of-Band).

Vad är ipmitool?

ipmitool är ett open source program för administrering och konfigurering av enheter som stödjer Intelligent Platform Management Interface. ipmitool erbjuder ett simpelt command-line interface för att kommunicera med BMC på servern.

Här följer exempel på hur man kan använda ipmitool

 

System Event Log och sensorer

  • Lista System Event Log:

ipmitool -H IP_ADDRESS -U USER -P PASSWORD sel elist

  • Spara logg i din hemmamapp:

ipmitool -H IP_ADDRESS -U USER -P PASSWORD sel elist > ~/ipmi.log

  • Lista Sensor Data:

ipmitool -H IP_ADDRESS -U USER -P PASSWORD sdr

 

Sätta på och stänga av

  • Tvinga att stänga av och sätt på servern:

ipmitool -H IP_ADDRESS -U USER -P PASSWORD chassis power off|on

  • Hård omstart av servern:

ipmitool -H IP_ADDRESS -U USER -P PASSWORD chassis power reset

  • Mjuk omstart av servern:

ipmitool -H IP_ADDRESS -U USER -P PASSWORD chassis power soft

  • Gå in i BIOS vid nästa omstart:

ipmitool -H IP_ADDRESS -U USER -P PASSWORD chassis bootdev bios

 

Konfigurering och maintenance av BMC

  • In-band reset av BMC:

ipmitool mc reset warm|cold

  • Konfigurera IP adress:

ipmitool lan set 1 ipsrc static

ipmitool lan set 1 ipaddr 192.168.1.211

ipmitool lan set 1 netmask 255.255.255.0

ipmitool lan set 1 defgw ipaddr 192.168.1.1