Datacenterlösningar

Vi tar fram helt skräddarsydda datacenterlösningar tillsammans med dig som kund och med hjälp av våra leverantörer. I vår konfigurator kan du själv utgå från och anpassa ett antal grundmodeller av servrar. Annars kan du prata med oss direkt så hjälper vi dig att få till precis den serverlösning du behöver.

Tillsammans med dig diskuterar vi fram den rätta konfigurationen baserat på dina mål och ditt användningsområde. Våra datacenterlösningar och komponenter kommer från världens ledande tillverkare och vi samarbetar mycket nära med våra leverantörer runt om i världen.

Vi levererar till hela Sverige och resten av Norden.

Hittar du inte vad du söker så tveka inte att höra av dig!

Kontakta oss

Datacenterlösningar hos South Pole

Våra skräddarsydda servrar används för en mängd olika tillämpningar. Några av huvudområdena är:

  • GPU-Servrar: Vi erbjuder ett antal servermodeller som är förberedda för GPU:er som ställer stora kvar på utrymme, strömförsörjning och kyla. Vi erbjuder även större, kraftfulla och mer avancerade GPU-baserade system vid behov.
  • Lagringsservrar: Servrar med mycket utrymme för disk eller flashlagring för användning med avancerade filsystem som ZFS eller Ceph.
  • Ceph: Den ledande plattformen för block, objekt och filbaserad datalagring i öppna miljöer. Vi har levererat ett antal större Ceph lösningar och Ceph är även ett delsystem för lagring i Proxmox.
  • Proxmox: En plattform som snabbt har blivit viktig för virtualisering. Vi har levererat servrar och system för Proxmox till många av våra kunder och använder det även för våra egna system.
  • Nextcloud: En komplett datacenterlösning för fildelning som kan kompletteras för att tillhandahålla en plattform för samarbete likt Microsofts eller Googles produkter men med full kontroll över din data.

South Pole – Din säkra problemlösare

Ibland uppstår fel på våra servrar och det är naturligtvis tråkigt, men vi älskar att lösa problem!

Alla våra datacenterlösningar levereras med ett komplett garantipaket. När det gäller kritiska system finns det även möjlighet att lägga till förlängd garanti eller mer omfattande support.

Oavsett garanti eller support strävar vi alltid efter att lösa problem med våra servrar på bästa sätt. Med hjälp av sparade konfigurationer och loggar i våra system har vi bra förutsättningar för att hjälpa till!

Vi jobbar i nära samarbete med världsledande tillverkare som Intel, AMD, Samsung, NVIDIA, Western Digital, Supermicro, Gigabyte. Baserat på deras produkter skapar vi datacenterlösningar för och tillsammans med våra kunder.

Datacenterlösningar – Vi är Linuxexperter

Linux är fundamentet i allt vi gör, både i vår egen verksamhet och i våra erbjudanden och datacenterlösningar. Alla våra servrar, affärssystem, testsystem, arbetsdatorer och laptops använder Linux och andra Open Source mjukvaror. Processen är enkel – vårt egenutvecklade, Linux-baserade testsystem kör självstyrt igång alla servrar och verifierar automatiskt funktion, kompatibilitet och prestanda.

Lokal produktion i Sundbyberg

I våra lokaler i Sundbyberg i nordvästra Stockholm bygger vi våra skräddarsydda servrar och datacenterlösningar. Genom våra nära samarbeten med våra leverantörer kan vi garantera stora lagerutbud och korta leveranstider. Innan leverans genomgår alla servrar montering och testning med hjälp av vårt egenutvecklade och automatiserade testsystem. Testsystemet är baserat på Linux för att säkerställa funktion och kompatibilitet.

Alla South Pole™ servrar tilldelas ett unikt serienummer som sparas i vårt affärssystem tillsammans med serienummer på alla ingående komponenter. För kunder som vill ha detaljerade underlag på sina datacenterlösningar kan vi leverera i valfritt format. Vi sparar alltid konfigurationer och testloggar i vårt testsystem för att använda dem som underlag vid supportärenden eller framtida uppgraderingar.

Kvalitet och miljö

Vår produktion följer strikta processer enligt vårt ISO 9001- och ISO 14001-certifierade ledningssystem som revideras årligen. För att säkerställa kvalitet och överensstämmelse är vi auktoriserade och genomgår kvartalsvisa revisioner för att ETL-märka våra servrar efter certifiering. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra effektiviteten och kvaliteten på våra datacenterlösningar.

På South Pole™ strävar vi efter att minska vår miljöpåverkan, särskilt inom avfallshantering, energiförbrukning och transporter. Genom att aktivt minska avfall och återvinna så mycket som möjligt minimerar vi vår miljöpåverkan. För att optimera vår energianvändning utför vi servertester under nattetid. Våra transporter hanteras av leverantörer med starkt miljöfokus och klimatkompenseras när det finns möjlighet.

Vi uppfyller vårt producentansvar för elektronik och förpackningar genom medlemskap, rapportering och avgifter till El-kretsen, FTI och Naturvårdsverket.