High performance computing

Beräkningskluster var tidigt ett stort användningsområde för Linux och South Pole har byggt och levererat beräkningskluster i mer än 20 år. Allt från små kluster med en handfull servrar till stora klusterlösningar med över 1000 servrar och stora nätverk.

Vi har genom åren levererat kluster till alla våra stora universitet och högskolor, ett flertal av våra största industriföretag och en mängd mindre företag och institutioner.

Vi jobbar nära tillsammans med kunden från behovsanalys, design och konfiguration  till leverans, installation och integration.

Vi levererar till hela Sverige och även till våra grannländer.

NVIDIA/Mellanox Infiniband för snabbast möjliga kommunikation

Infiniband är de-facto standard för att bygga kraftfulla beräkningskluster. Vi har jobbat i nära samarbete med Mellanox, nu del av NVIDIA, under många år och levererat stora komplexa kluster baserade på deras ledande teknologi.

Kompletta kluster för high performance computing

Vi bygger kluster baserade på standardservrar med Intel eller AMD processorer men med extra hänsyn tagen till prestanda, kylning och “densitet” som är extra viktigt i större klusterlösningar. Klusterservrar byggs, uppdateras och testas som alla våra servrar och används sedan i våra klusterlösningar.

Mindre kluster byggs, testas och förbereds hos oss och levereras och installeras sedan kompletta på plats hos kund. Större kluster byggs oftas direkt på plats i kundens datorhall eller datacenter.

I samband med leverans testar vi det kompletta klustret och hjälper till med att få det integrerat och driftsatt i kundens miljö. Efter önskemål och behov levererar vi även rack, strömförsörjning, nätverk mm och Installerar mjukvara och applikationer.

Support och hjälp med drift

Vi hjälper även till med support och drift av kluster. Det är vår erfarenhet att det är bra med kontinuerliga uppföljningar för att fånga upp användares och administratörers eventuella problem och önskemål proaktivt för att hålla systemet i bra skick och förhindra problem och driftstopp.

Vi hjälper även till med kontakt och support med applikationsleverantörer.

Har du behov av ett kluster så tveka inte att kontakta oss!