Serverlösningar

I vår konfigurator erbjuder vi ett antal grundmodeller av servrar som kan anpassas direkt, men vid behov tar vi fram helt skräddarsydda system tillsammans med dig som kund och med hjälp av våra leverantörer.

Vi jobbar i nära dialog och diskuterar fram lämplig konfiguration baserat på behov och önskemål.

Våra system och komponenter kommer från världens ledande tillverkare och vi samarbetar mycket nära med våra leverantörer runt om i världen.

Vi levererar till hela Sverige och våra grannländer.

Hittar du inte vad du söker så tveka inte att höra av dig!

Kontakta oss

Serverbaserade lösningar

Våra servrar används för en mängd olika tillämpningar men några huvudområden är:

  • GPU-Servrar – Vi erbjuder ett antal servermodeller som är förberedda för GPU:er som ställer stora kvar på utrymme, strömförsörjning och kyla. Vi erbjuder även större, kraftfulla och mer avancerade GPU-baserade system vid behov.
  • Lagringsservrar – Servrar med mycket utrymme för disk eller flashlagring för användning med avancerade filsystem som ZFS eller Ceph.
  • Ceph – Som är den ledande plattformen för block, object och filbaserad datalagring i öppna miljöer. Vi har levererat ett antal större Ceph lösningar och Ceph är även ett delsystem för lagring i Proxmox.
  • Proxmox – Vilket snabbt blivit en viktigt platform för virtualisering och vi har levererat servrar och system för Proxmox till många av våra kunder och använder det även för våra egna system.
  • Nextcloud – En komplett lösning för fildelning som kan kompletteras för att tillhandahålla en plattform för samarbete likt Microsofts eller Googles produkter men med full kontroll över din data.

Med eller utan support

Ibland blir fel på våra servrar och det är naturligtvis tråkigt, men vi älskar att lösa problem!

Alla våra servrar levereras med garanti och för kritiska system går det även att köpa förlängd garanti eller mer omfattande support.

Oavsett garanti eller support strävar vi alltid efter att lösa problem med vår servrar på bästa sätt. Och med hjälp av sparade konfigurationer och loggar i våra system har vi bra förutsättningar för att hjälpa till!

Världsledande partners

Vi jobbar i nära samarbete med världsledande tillverkare som Intel, AMD, Samsung, NVIDIA, Western Digital, Supermicro, Gigabyte. Baserat på deras produkter skapar vi lösningar för och tillsammans med våra kunder.

Läs mer här!

Lokal produktion i Sundbyberg/Stockholm

I våra lokaler i Sundbyberg i nordvästra Stockholm bygger vi våra servrar och lösningar.

Vi håller normalt inte lager men har ett mycket nära samarbete med leverantörer med stora lager och bra ledtider så att vi kan hålla korta leveranstider på kundanpassade leveranser.

Efter montering testas alla servrar innan leverans av vårt egenutvecklade och automatiserade testsystem baserat på Linux vilket garanterar kompatibilitet och funktion.

Alla servrar tilldelas ett unikt serienummer som sparas i vårt affärssystem tillsammans med serienummer på alla ingående komponenter. För kunder som vill ha detaljerade underlag på sina leveranser kan vi leverera i valfritt format. Vi sparar även konfigurationer och testloggar i vårt testsystem och dessa används som underlag vid support eller framtida uppgraderingar.

Vi levererar med Linux för Linux

Linux är fundamentet i allt vi gör både i vår egen verksamhet och som grund i våra erbjudanden och lösningar! Alla våra servrar, affärssystem, testsystem och våra arbetsdatorer och laptops använder Linux och andra Open Source mjukvaror. Vårt egenutvecklade testsystem som är baserat på Linux och kör automatiskt igång alla servrar och verifierar automatiskt funktion, kompatibilitet och prestanda.

Kvalitet & miljö

Vår produktion följer processer enligt vårt ISO 9001 och ISO 14001 certifierade ledningssystem som revideras årligen. Vi är även auktoriserade och revideras kvartalsvis för att ETL-märka våra servrar efter certifiering. Vi jobbar kontinuerligt med kvalitet och ständiga förbättringar.

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan främst inom områdena avfall, energiförbrukning och transporter. Vi försöker ständigt minska vårt avfall och återvinner allt som är möjligt. För att minska och optimera vår energianvändning kör vi i möjligaste mån alla severtester nattetid. Våra transporter sker via leverantörer med stort fokus på miljö och klimatkompenseras där så är möjligt.

Vi uppfyller vårt producentansvar för elektronik och förpackningar genom medlemskap, rapportering och avgifter till El-kretsen, FTI och Naturvårdsverket.