TEL 08 - 56 23 71 00 |Supporttjänster

Supportavtal

South Pole AB erbjuder skräddarsydda supportavtal på de system vi säljer. I avtalen kan ingå support på hårdvara, support på operativsystem och support på av oss levererade applikationer.

Hårdvarusupport

Vi kan idag erbjuda våra kunder rikstäckande hårdvarusupport med byte på plats. Hårdvarusupporten sker i samarbete med lokala partners eller serviceorganisationer.

Mjukvarusupport

Våra kunder kan teckna avtal som garanterar en minsta tid från anmälan till dess att en tekniker kontaktar kunden och påbörjar problemsökning.