Vad är Supermicro Update Manager

Supermicro Update Manager (SUM) är ett verktyg för att kunna uppdatera firmwares och manipulera till exempel BIOS inställningar både in-Band och Out-of-Band på ett eller flera Supermicro system samtidigt.

Hur fungerar SUM?

SUM (Supermicro Update Manager) kan du enkelt ladda ner från Supermicro och fungerar på Linux, Windows och FreeBSD. För att kunna använda SUM krävs en OOB licens, alla våra Supermicro modeller kommer med en licens aktiverad utan extra kostnad.

Här följer exempel på hur man kan använda SUM

 

Uppdatera BIOS

 • In-Band:

sum -c updatebios –file BIOS.rom –reboot

 • Out-of-Band:

sum -i IP_ADDRESS -u USER -p PASSWORD -c updatebios –file BIOS.rom –reboot

 • Flera system Out-of-Band samtidigt:

sum -l IP_ADDR_RANGE.txt -u USER -p PASSWORD -c updatebios –file BIOS.rom –reboot

 

Uppdatera BMC

 • In-Band:

sum -c updatebmc –file BMC.rom

 • Out-of-Band:

sum -i IP_ADDRESS -u USER -p PASSWORD -c updatebmc –file BMC.rom

 • Flera system Out-of-Band samtidigt:

sum -l IP_ADDR_RANGE.txt -u USER -p PASSWORD -c updatebmc –file BMC.rom

Ändra BIOS inställningar

 • Ladda ner nuvarande inställningar:

sum -c getcurrentbioscfg –file current.file –reboot

 • Ändra inställningar:

Använd en lämplig textredigerare för att ändra bios inställningar i filen du skapade, glöm inte att spara!

 • Ladda dina nya inställningar:

sum -c changebioscfg –file current.file –reboot

SUM hjälp

 • Lista alla tillgängliga kommandon:

sum

 • Se mer information om ett kommando:

sum -c COMMAND -h